Cloud Health Lab

Mi u Cloud Health-u brinemo za Vaše zdravlje

Zdravstveni paketi

COVID-19 testovi

Zdravlje Žena

Reproduktivno Zdravlje

Istraživanja i Razvoj

Molekularna genetika podrazumijeva proučavanje molekularne strukture genetičkog materijala (npr. DNK) i njegove ćelijske aktivnosti. U CH Lab-u koristimo molekularnu genetiku kao osnovu svojih dijagnostičkih analiza. Molekularna dijagnostika uključuje, ali nije ograničena na Kvantitativni Real Time PCR i Sekvenciranje sljedeće generacije (NGS). Pošto je naš cilj unapređenje zdravlja čovjeka, koristimo svoja znanja za razvoj novih panela za testiranje da bismo osigurali brzu, tačnu i pristupačnu dijagnostičku uslugu.

Jedan od naših trenutnih projekata je korištenje NGS za analizu Egzoma osoba sa poteškoćama u razvoju uključujući autistični spektar (ASD) da bismo odredili gene koji su kandidati za diferencijaciju između ASD i svih drugih razvojnih poremećaja. Ovaj poduhvat će omogućiti ranu dijagnozu za djecu sa ASD i pružiti im mogućnost za bolju kvalitetu života.

Naši Partneri