Covid Molecular Test by Cloud Health Lab

Detekcija prisustva ili odsustva COVID-19 virusa i određivanje prisustva imuniteta.

COVID-19 PCR Test

Ovim testom se odredjuje prisustvo (pozitivan rezultat) ili odsustvo (negativan rezultat) COVID-19, uzročnika novog SARS-CoV-2 akutnog respiratornog sindroma, pomoću Kvantitativnog Real-Time PCR-a, čija je osjetljivost 98% za bris nazofarinksa.*

Detalji Testa

  • Tip uzorka: Bris nazofarinksa
  • Rezultat: U roku od 24 sata od pristizanja uzorka u laboratoriju ukoliko je uzorkovanje izvšeno do 10:00 h

Cijena: 90KM

Detalji Testa

  • Tip uzorka: Bris nazofarinksa
  • Rezultat: U roku od 30 minuta od zaprimanja uzorka u laboratoriju

Cijena: 20KM

COVID-19 Antigen Test

Ovaj test se koristi za određivanje prisustva proteina karakterističnih za SARS-CoV-2.

COVID-19 Test na Antitijela

Ovaj test se koristi za određivanje prisustva ili odsustva IgG i IgM antitijela za SARS-CoV-2.

 

  • Ukoliko je test pozitivan samo na IgG, to ukazuje na stečen imunitet.
  • Ukoliko je test pozitivan na IgM, to ukazuje na trenutnu infekciju.

Detalji Testa

  • Tip uzorka: Periferna krv
  • Rezultat:U roku od 30 minuta od zaprimanja uzorka u laboratoriju

Cijena: 35KM